“Si tu as froid, le thé te réchauffera. Si tu a chaud, ça te détendra. Si tu es depressif, ça te réconfortera. Si tu es excité, ça te calmera”                                                    …